فن پکیج شوفاژدیواری

                                                 فن پکیج شوفاژدیواری قطعه ای است در دستگاه های فن دار که در ابتدای مسیر دودکش قرار میگیرد.

وظیفه ی فن خارج کردن دود از محفظه ی احتراق به هوای آزاد است.

فن هایی که در دستگاه پکیج به کار گرفته می شوند از نوع گریز از مرکز یا سانتریفیوژ هستند.

بعضی از این فن ها به صورت یکپارچه تولید میشوند و قابلیت تعمیر را ندارند

بلکه در مواردی که دچار اشکال می گردد می بایستی آن را به صورت یکپارچه تعویض کنیم

پروانه فن گریز از مرکز از نوع نیمه و یک طرفه است. فن گریز از مرکز نیز از نوع ناقص است.

پروانه فن گریز از مرکز برای جابه جایی هوا باید در جهت حلزونی بچرخد.

فن دارای موتور القایی تک سیم پیچه است که دور آن ۱۴۵۰ rpm است.

موتور فن متوسط لرزه گیرهای لاستیکی از بدنه حلزونی جدا شده است تا ارتعاش مربوط به پروانه به یاتاقانها و موتور نرسد.

فن پکیج شوفاژدیواریروش آزمایش سلامت سیم پیچ فن اهم متر است. همین طور می توان از طریق اهم ست سلامت سیم پیچ را چک کرد. روش دیگر چک کردن سلامت ،برق مستقیم است.

صدای زیاد فن پکیج چندین دلیل میتواند داشته باشد.

  1. وجود شی خارجی در فن مانند سنگریزه هایی که از مسیر دودکش وارد فن دستگاه شده است.
  2. ضربه زدن یک شی خارجی مانند پیچ گوشتی و حتی سنگ های درشت تر به پروانه های داخل فن پکیج و خارج کردن ونتیلاتور فن از ریگلاژ بودن
  3. لق شدن بوش و شفت فن پکیج و ایجاد صدای زیاد فن
  4. گردو غبار زیاد بر روی پروانه داخلی فن باشد

هرکدام از موارد فوق میتواند موجب بروز سروصدای ناهنجار در فن پکیج شود.

شما میتوانید در صورتی که در این امر متخصص هستید خودتان اقدام به تعمیر نمایید.

                                                                                 در غیر این صورت با ما تماس بگیرید.

جهت درخواست تعمیر اینجا کلیک نمایید.

پورسرویس