تمیزکاری محوطه فن پکیج شوفاژدیواری

تمیزکاری محوطه فن پکیج شوفاژدیواری

تمیزکاری محوطه فن پکیج شوفاژدیواری ابتدا باید روکش دستگاه را باز کنید

سپس دستگاه را از برق ساختمان جدا کنید .بعد از آن درب محوطه فن و محفظه احتراق را باز کنید.
جارو برقی و قلم مو برای تمیز کاری را آماده کنید.به کمک این ایزار که آماده نمودید
شروع به تمیزکاری کنید تمام قسمت هایی که گرد و غبار دارند را به دقت تمیز کنید.